Bank

För att underlätta styrelsens arbete har de flesta föreningar gett oss i uppdrag att hantera föreningens lägenhetsförteckning. För att processen skall fungera så smidigt som möjligt är ni välkomna att skicka den undertecknade panthandlingen till:

Mediator AB

Pantsättning: Föreningens namn

Box 3080

750 03  UPPSALA

STÄNG