Våra tjänster

Ekonomisk förvaltning

Att förvalta en förening kräver både mycket tid och bred kunskap. Inte minst när det kommer till ekonomin. Vi på Mediator är experter bland annat inom den ekonomiska förvaltningen. Vi kan till exempel hjälpa er med löpande bokföring, periodiserade budgetuppföljningar, ekonomiska rapporter, bokslut, budget, kontering av leverantörsfakturor, digital attest och betalning av föreningens fakturor, betala löner/arvoden samt skatter, avisering av avgifter/hyror med hantering av påminnelser och inkasso. Vi kan även bistå med debitering av individuellt mätta värden på huhållsel, kall- och varmvatten samt värme samt momsredovisning.

Administrativ förvaltning

Föreningsarbete är givetvis mycket mer än bara ekonomi. Mediator kan även hjälpa till med många administrativa tjänster. Till exempel att hantera medlems- och lägenhetsförteckningar, överlåtelser och pantsättningar, kontrolluppgifter vid överlåtelser, styrelseutbildning, medverkan eller ordförande på stämmor, hantera parkeringsadministrationen inklusive kö och kontraktsskrivning. Vi kan även ombesörja UC på kommande medlemmar, allt för er trygghet.

Mediators kundportal ger en tydlig överblick över föreningens lägehets- och medlemsregister, aviseringar av avgifter och hyror samt möjlighet att följa ekonomin. Styrelsen kan själv skapa sitt dokumentarkiv, följa upp sina avtal, registrera arvoden och utlägg, attestera fakturor och kommunicera med medlemmarna. Kort sagt ett riktigt bra digitalt styrelserum som underlättar styrelsens arbete.

Juridisk hjälp och rådgivning

Bostadsrätten är en komplex boendeform, och ni som sitter i styrelsen ställs ofta inför komplicerade frågeställningar som ibland kräver juridisk expertis. När tvister och utmaningar uppstår eller helt enkelt i förebyggande syfte, är det tryggt att anlita en jurist som är specialist på de lagar och regler som specifikt berör bostads- och fastighetsrätt. Vi samarbetar med jurister som har erfarenhet, sakkunskap och resurser samlat för alla juridiska frågor bostadsrättsföreningar ställs inför. Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.

Projektledning av byggprojekt och underhållsplanering

Är det dags att göra en större renovering eller ombyggnad? Ska ni byta stammar, fixa fasaden, bygga om tak eller balkonger? Stora och komplexa projekt som styrelsen ansvarar för, men oftast inte har möjlighet eller kompetens att driva själv. Vi samarbetar med kunniga projektledare och underhållsplanerare, och ni i styrelsen får stöd hela vägen med behovsanalys, förstudie, upphandling, kontroll och beställarkompetens. Saknar ni en underhållsplan, eller har ni inte uppdaterat er underhållsplan på länge? Vi rekommenderar alla föreningar att ha en uppdaterad underhållsplan, ett av de bästa verktygen för att skapa trygghet och långsiktighet i föreningen. Kontakta oss så berättar vi mer.

Ekonomisk långtidsplanering

Vi upprättar även flerårsbudget enligt er underhållsplan eller i samband med större planerade projekt.

Ny- och ombildning av BRF

Tillsammans med jurister och intygsgivare kan vi hjälpa er med ny- eller ombildning av bostadsrättsföreningar. Detta gäller både vid nyproduktion samt när de boende köper hyresfastigheten de bor i. Via kostnadskalkyl och ekonomisk plan kan vi lotsa er till en färdig förening.

STÄNG