Våra tjänster

Ekonomisk förvaltning

Att förvalta en förening kräver både mycket tid och bred kunskap. Inte minst när det kommer till ekonomin. Vi på Mediator är experter bland annat inom den ekonomiska förvaltningen. Vi kan till exempel hjälpa er med löpande bokföring, periodiserade budgetuppföljningar, ekonomiska rapporter, bokslut, budget, kontering av leverantörsfakturor, digital attest och betalning av föreningens fakturor, betala löner/arvoden samt skatter, avisering av avgifter/hyror med hantering av påminnelser och inkasso. Vi kan även bistå med debitering av individuellt mätta värden på huhållsel, kall- och varmvatten samt värme samt momsredovisning.

Juridisk hjälp och rådgivning

Ibland behöver styrelsen en hjälpande hand i olika förvaltningsfrågor. De juridiska frågorna kan kräva olika insatser och vi har ett brett kontaktnät med olika specialister som kan hjälpa våra kunder med, både små och stora, juridiska frågor.

Administrativ förvaltning

Föreningsarbete är givetvis mycket mer än bara ekonomi. Mediator kan även hjälpa till med många administrativa tjänster. Till exempel att hantera medlems- och lägenhetsförteckningar, överlåtelser och pantsättningar, kontrolluppgifter vid överlåtelser, juridisk rådgivning, styrelseutbildning, medverkan eller ordförande på stämmor, hantera parkeringsadministrationen inklusive kö och kontraktsskrivning. Vi kan även ombesörja UC på kommande medlemmar, allt för er trygghet. 

Ny- och ombildning av BRF

Tillsammans med jurister och intygsgivare kan vi hjälpa er med ny- eller ombildning av bostadsrättsföreningar. Detta gäller både vid nyproduktion samt när de boende köper hyresfastigheten de bor i. Via kostnadskalkyl och ekonomisk plan kan vi lotsa er till en färdig förening.

Ekonomisk långtidsplanering

Vi upprättar även flerårsbudget enligt er underhållsplan eller i samband med större planerade projekt.

STÄNG