Blanketter

Autogiro och e-faktura

Du kan smidigast ansöka om autogiro eller e-avi/e-faktura via din internetbank. För att ansöka om e-avi/e-faktura, leta efter Mediator som betalningsmottagare. Vid autogiroansökan, ange din bostadsrättsförenings namn.

Dina ändringar träder i kraft vid nästa avgifts- eller hyresavi.

Om du saknar internetbank och vill ha autogiro, kontaktar du oss på avgifterhyror@mediator.se så hjälper vi dig.

STÄNG