Kontakt

Utbetalningar

Vår avdelning hanterar bl.a. leverantörsfakturor, utlägg,  löner och arvoden.

Avgifter/Hyror

Vår avdelning hanterar bl.a. avgifter och hyror, överlåtelser, pantsättningar, autogiro och påminnelser/inkasso.

Redovisning/
ekonomi

Styrelsen är alltid välkommen att kontakta sin redovisningsansvarige.

Är ni osäker om vem det är, kontakta vår växel. 

info@mediator.se

VD

STÄNG